บริการล่ามจีน (翻译人员)

บริการล่ามจีน (翻译人员)


(ด้านการแพทย์, ด้านอุตสาหกรรมโรงงาน, เทคโนโลยี, การประชุมสัมนาต่างๆ, งานประสานงานต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารภาษาจีน )

              เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และธุรกิจของท่านเป็นเรื่องสำคัญกว่า ให้เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการสื่อสารของธุรกิจท่านโดยล่ามภาษาจีนที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปี ทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านการประสานงานต่างประเทศให้กับบริษัทชั้นนำ รับรองลูกค้าจากจีนและติดตามบริษัทลูกค้าดูงานที่ประเทศจีน รวมทั้งล่ามในลักษณะอื่นๆตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจว่าการสื่อสารจะไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจท่านอีกต่อไป   

 

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อพิจารณาราคาได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 088-6961541 พานหง

 

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6