รับแปลภาษาจีน (中文翻译)

รับแปลภาษาจีน (中文翻译)

(เอกสารทางด้านธุรกิจ,อุตสาหกรรม,บทความข่าวสารทั่วไป และอื่นๆ)

รับแปลเอกสาร 

          ด้วยทีมงานนักแปลภาษาที่ประกอบไปด้วยผู้มีองค์ความรู้และมีความแตกฉานทางด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านภาษาจีนจากประเทศจีน และประสบการณ์ทางด้านงานแปลมากมายหลายบริษัท ทั้งงานแปลของบริษัทประจำและงานแปลทั่วไป ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่างานแปลของท่านจะมีความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 


อัตราค่าบริการงานแปล

ระยะเวลาในการดำเนินการแปล

 หมายเหตุ:

-  งานแปลทุกชนิด พิจารณาราคาจากเนื้อหาของเอกสาร ความหนาแน่นของเนื้อหา รวมทั้งภาษาของต้นฉบับ

-  รับต้นฉบับผ่านทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพ PDF หรือ Word (ตัวอักษรมีความชัดเจน)

-  หลังจากส่งงานหากมีข้อแก้ไข สามารถส่งแก้ไขได้ภายใน 1 วัน

**สามารถส่งไฟล์งานแปลเพื่อพิจารณาราคาได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 088-6961541 พานหง 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลน้อยกว่า 1,000 บาท กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%

2.ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50%

3.โอนเงินผ่านบัญชีบริษัท หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6