สอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด (汉语短期)


พานหง บ้านจีน
  
  


          การสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดโดยพานหงบ้านจีน เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรเร่งรัด โดยเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเรียนอย่างมีเป้าหมาย หลังจากจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูด-ฟังภาษาจีนเบื้องต้นได้จริง จึงถือได้ว่าการสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดกับพานหง บ้านจีนนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้เป็นขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในระดับสูงเป็นลำดับต่อไป
          เรียนเน้นสนทนาเพื่อความคุ้นเคยและฝึกให้พูดได้จริง...และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเพื่อการจดจำบทเรียนที่ดีกว่า เพราะการจำเป็นสิ่งสำคัญ
  

                                           ข้อมูลจากสถาบันฮั้นป้าน ประเทศจีน

 

          ได้เวลาน้องๆเตรียมความพร้อมภาษาจีน  เพื่อความสำเร็จในอนาคตกับหล่าวซือที่มีประสบการณ์การันตีปริญญาโทจากประเทศจีน  พร้อมจะแชร์ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนแล้ววันนี้.....

 

เรียนคนเดียวต่อตัว –กลุ่มเล็กเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ดีกว่า 

จบคอร์สฟังพูดภาษาจีนเบื้องต้นได้แน่นอน!!  แล้วภาษาจีนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 


 

 

 

 

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6