สอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด (汉语短期)


พานหง บ้านจีน
  
  


          การสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดโดยพานหงบ้านจีน เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรเร่งรัด โดยเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเรียนอย่างมีเป้าหมาย หลังจากจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูด-ฟังภาษาจีนเบื้องต้นได้จริง จึงถือได้ว่าการสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดกับพานหง บ้านจีนนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้เป็นขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในระดับสูงเป็นลำดับต่อไป
          เรียนเน้นสนทนาเพื่อความคุ้นเคยและฝึกให้พูดได้จริง...และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเพื่อการจดจำบทเรียนที่ดีกว่า เพราะการจำเป็นสิ่งสำคัญ
  

                                           ข้อมูลจากสถาบันฮั้นป้าน ประเทศจีน

 

          ได้เวลาน้องๆเตรียมความพร้อมภาษาจีน  เพื่อความสำเร็จในอนาคตกับหล่าวซือที่มีประสบการณ์การันตีปริญญาโทจากประเทศจีน  พร้อมจะแชร์ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนแล้ววันนี้.....

 

เรียนคนเดียวต่อตัว –กลุ่มเล็กเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ดีกว่า 

จบคอร์สฟังพูดภาษาจีนเบื้องต้นได้แน่นอน!!  แล้วภาษาจีนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 


 

 

 

 

รับแปลภาษาจีน (中文翻译)

รับแปลภาษาจีน (中文翻译)

(เอกสารทางด้านธุรกิจ,อุตสาหกรรม,บทความข่าวสารทั่วไป และอื่นๆ)

รับแปลเอกสาร 

          ด้วยทีมงานนักแปลภาษาที่ประกอบไปด้วยผู้มีองค์ความรู้และมีความแตกฉานทางด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านภาษาจีนจากประเทศจีน และประสบการณ์ทางด้านงานแปลมากมายหลายบริษัท ทั้งงานแปลของบริษัทประจำและงานแปลทั่วไป ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่างานแปลของท่านจะมีความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 


อัตราค่าบริการงานแปล

ระยะเวลาในการดำเนินการแปล

 หมายเหตุ:

-  งานแปลทุกชนิด พิจารณาราคาจากเนื้อหาของเอกสาร ความหนาแน่นของเนื้อหา รวมทั้งภาษาของต้นฉบับ

-  รับต้นฉบับผ่านทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพ PDF หรือ Word (ตัวอักษรมีความชัดเจน)

-  หลังจากส่งงานหากมีข้อแก้ไข สามารถส่งแก้ไขได้ภายใน 1 วัน

**สามารถส่งไฟล์งานแปลเพื่อพิจารณาราคาได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 088-6961541 พานหง 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลน้อยกว่า 1,000 บาท กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%

2.ในกรณีงานแปลมีอัตราค่าบริการแปลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50%

3.โอนเงินผ่านบัญชีบริษัท หลังจากโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

บริการล่ามจีน (翻译人员)

บริการล่ามจีน (翻译人员)


(ด้านการแพทย์, ด้านอุตสาหกรรมโรงงาน, เทคโนโลยี, การประชุมสัมนาต่างๆ, งานประสานงานต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารภาษาจีน )

              เพราะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และธุรกิจของท่านเป็นเรื่องสำคัญกว่า ให้เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการสื่อสารของธุรกิจท่านโดยล่ามภาษาจีนที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปี ทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านการประสานงานต่างประเทศให้กับบริษัทชั้นนำ รับรองลูกค้าจากจีนและติดตามบริษัทลูกค้าดูงานที่ประเทศจีน รวมทั้งล่ามในลักษณะอื่นๆตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจว่าการสื่อสารจะไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจท่านอีกต่อไป   

 

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อพิจารณาราคาได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 088-6961541 พานหง

 

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6