ร้านอาหาร

   ร้านอาหาร 餐厅常用口语句子

寻问餐厅 xunwen canting สอบถามร้านอาหาร


1. 是否可介绍一家附近口碑不错的餐厅?

shì fŏu kě jièshào yì jiā fù jìn kŏu bēi bú cuò de cāntīng?

ซื่อ โฝว เข่อ เจี้ยะ เส้าอี้ เจีย ฟู่จิ้น โข่ว ผาย ปู๋ ชั่ว เตอ ชาน ทิง

สามารถแนะนำร้านอาหารระแวกนี้สักแห่งที่ผู้คนนิยมพูดถึงได้หรือไม่

Could you recommend a nice restaurant near here?

คำศัพท์

口碑不错的餐厅 kŏu bēi bú cuò de cāntīng ร้านอาหารที่ผู้คนนิยมพูดถึง

Read more: ร้านอาหาร

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

   起飞前 qi fei qian ก่อนขึ้นเครื่อง

Before Take-Off

 

1. 早上好,女士(先生)。欢迎登机!

zăo shàng hăo, nǚ shì (xiānshēng). huānyíng dēng jī!

จ่าวซ่าง ห่าว ,นวี่ ซื่อ (เซียนเซิง). ฮวานอิ๋ง เติงจี

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสุภาพสตรี/คุณผู้หญิง(สุภาพบุรุษ/คุณผู้ชาย) ยินดีต้อนรับสู่การขึ้นเครื่องค่ะ

Morning, madam(Sir). Welcome board!

คำศัพท์ 

登机 dēng jī ขึ้นเครื่อง

Read more: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ธนาคาร


   

ธนาคาร

新开帐户 เปิดบัญชีใหม่

你想开哪种帐户?

nĭ xiăng kāi nă zhŏng zhàng hù?

หนี เสี่ยง คาย หนา จ่ง จ้าง ฮู้

คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนค่ะ/ครับ

What kind of account did you have in your mind?

คำศัพท์

帐户 zhàng hù บัญชี

Read more: ธนาคาร

หาหมอที่โรงพยาบาล医生     :什么地方得不舒服?

 yī shēng : shénme dìfāng  juéde bù shūfu?

อีเซิง      :  เสินเมอ ตี้ฟาง เจวี๋ยเต๋อ ปู้ ซู ฟุ?

คุณหมอ  : รู้สึกไม่สบายตรงไหนครับ

Read more: หาหมอที่โรงพยาบาล

ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน


บทที่ 1  ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน

  1.              好!

  tóng xué men hăo!

  ถง เสวีย เมิน ฮ่าว

  สวัสดีนักเรียนทุกคน

 

Read more: ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6