ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน


บทที่ 1  ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน

  1.              好!

  tóng xué men hăo!

  ถง เสวีย เมิน ฮ่าว

  สวัสดีนักเรียนทุกคน

 

 

 2.                           书。

    huānyíng dà jiā lái dáo wŏmen xuéxiào dú shū.

   ฮวานอิ๋ง  ต้า เจีย หลาย เต้า หว่อเมิน เสวียเสี้ยว ตู๋ ซู

   ยินดีต้อนรับพวกเราในการเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนของเรา

 

 3.           们,现      开始        课!

    Tóng xué men ,xiàn zài kāishĭ shàng kè!

    ถง เสวีย เมิน, เสี้ยน จ้าย คายสื่อ  ซ่าง เค่อ

    นักเรียนทุกคน ตอนนี้เริ่มเข้าเรียนได้แล้ว

 

 4. 时候,你们讲,认领会。

    Shàng kè de shíhòu, nĭmen yào  zhuănxīn tīng jiăng ,rènzhēn lĭnghuì.

   ซ่าง เค่อ เตอะ สือโฮ่ว หนี่ เมิน เย้า จวนซิน ทิง เจี่ยง เยิ่นเจิน หลิ่งฮุย

   ขณะที่เข้าเรียน พวกเธอต้องตั้งใจฟังบรรยาย ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจ

คำศัพท์

专心         zhuănxīn    ตั้งใจ(แบบใจจดใจจ่อ)

领会         lĭng huì      ทำความเข้าใจ

 

 5.      先,  我们              学习         复习 一下。

    Shŏuxiān ,wŏmen bă shàng jié kè xuéxí de nèiróng fù xí yí xià.

   โส่วเซียน  หว่อเมิน ป่า ซ่าง เจี๋ย เค่อ เสวียสี เตอะ เน่ยหยง ฟู่สี อี๋เซียะ

    ก่อนอื่นให้พวกเรานำเนื้อหาที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วมาทบทวนกันเสียหน่อย viagra pour femme pas cher

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6