ธนาคาร


   

ธนาคาร

新开帐户 เปิดบัญชีใหม่

你想开哪种帐户?

nĭ xiăng kāi nă zhŏng zhàng hù?

หนี เสี่ยง คาย หนา จ่ง จ้าง ฮู้

คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนค่ะ/ครับ

What kind of account did you have in your mind?

คำศัพท์

帐户 zhàng hù บัญชี

 

 你想开一个活期存款帐户吗?

nĭ xiăng kāi yí gè huóqī cún kuăn zhàng hù ma ?

หนี เสี่ยง คาย อี๋ เก้อ หัวชี ฉุน ขว่าน จ้างฮู้ มา

คุณต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเปล่าค่ะ/ครับ

Do you like to open a current account?

คำศัพท์

活期存款帐户 huóqī cúnkuăn zhànghù บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน


定期还是活期?

dìng qī hái shì huóqī https://a..ra-kaufen/?

ติ้ง ชี ไห ซื่อ หัว ชี

ประจำหรือกระแสรายวัน

A deposit or current account?

คำศัพท์

定期 dìng qī ประจำ

活期 huóqī กระแสรายวัน


请告诉我你想存何种户头?

qĭng gàosù wŏ nĭ xiăng cún hé zhŏng hù tóu?

ฉิ่ง เก้า สู้ หว่อ หนี เสี่ยง ฉุน เหอ จ่ง ฮู้ โถว

กรุณาบอกผมครับว่าคุณต้องการฝากบัญชีประเภทไหน

Please tell me how you would like to deposit your money.

คำศัพท์

户头 hù tóu บัญชี

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6