ร้านอาหาร

   ร้านอาหาร 餐厅常用口语句子

寻问餐厅 xunwen canting สอบถามร้านอาหาร


1. 是否可介绍一家附近口碑不错的餐厅?

shì fŏu kě jièshào yì jiā fù jìn kŏu bēi bú cuò de cāntīng?

ซื่อ โฝว เข่อ เจี้ยะ เส้าอี้ เจีย ฟู่จิ้น โข่ว ผาย ปู๋ ชั่ว เตอ ชาน ทิง

สามารถแนะนำร้านอาหารระแวกนี้สักแห่งที่ผู้คนนิยมพูดถึงได้หรือไม่

Could you recommend a nice restaurant near here?

คำศัพท์

口碑不错的餐厅 kŏu bēi bú cuò de cāntīng ร้านอาหารที่ผู้คนนิยมพูดถึง

 

2. 这附近是否有中国餐厅?

zhè fùjìn shì fŏu yŏu Zhōngguó cāntīng?

เจ้อ ฟู่จิ้น ซื่อ โฝว โหย่ว จง กั๋ว ชานทิง

แถวนี้มีร้านอาหารจีนหรือไม่

Is there a Chinese restaurant around here?

คำศัพท์

这附近 zhè fùjìn แถวนี้

中国餐厅 Zhōngguó cāntīng ร้านอาหารจีน


3. 我想去一家价位合理的餐厅。

wŏ xiăng qù yì jiā jià wèi hé lĭ de cāntīng.

หวอ เสี่ยง ชวี่ อี้ เจีย เจี้ยะ เว่ย เหอหลี่ เตอ ชาน ทิง

ผมต้องการไปร้านอาหารสักแห่งที่ราคาสมเหตุสมผล

I want a restaurant with reasonable prices.

คำศัพท์

价位 jià wèi ราคา


4. 这附近是否有价位不贵的餐厅?

zhè fùjìn shì fŏu yŏu jià wèi bú guì de cāntīng?

เจ้อ ฟู่จิ้น ซื่อโฝว โหย่ว เจี้ยะเว่ย ปู๋ กุ้ย เตอ ชานทิง

แถวนี้มีร้านอาหารที่ราคาไม่แพงหรือไม่

Are there any inexpensive restaurants near here?


5. 我想去一家不会吵杂的餐厅。

wŏ xiăng qù yì jiā bú huì chăo zá de cāntīng.

หวอ เสี่ยง ชวี่ อี้ เจีย ปู๋ฮุ่ย เฉ่า จ๋า เตอ ชานทิง

ผมต้องการไปร้านอาหารสักแห่งที่ไม่มีเสียงรบกวน(ที่เงียบ ๆ )

I'd like a quiet restaurant.

คำศัพท์

吵杂的餐厅 chăo zá de cāntīng ร้านอาหารที่ไม่มีเสียงรบกวน(ที่เงียบ ๆ )


6. 你知道现在哪里还有餐厅是营业的吗?

nĭ zhīdào xiànzài nă lĭ hái yŏu cāntīng shì yíng yè de ma?

หนี่ จือเต้า เสี้ยนจ้าย หนาหลี่ ไห โหย่ว ชานทิง ซื่อ อิ๋ง เย่ เตอ มา

คุณทราบหรือไม่ว่าที่ไหนยังมีร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่บ้าง

Do you know of any restaurants open now?

คำศัพท์

营业 yíng yè เปิดร้าน viagra satın al


7. 我想去一家气氛欢乐、活泼的餐厅。

wŏ xiăng qù yì jiā qìfèn huān lè, huópō cāntīng.

หวอ เสี่ยง ชวี่ อี้ เจีย ชี่ เฟิ้น ฮวานเล่อ หัวโพ เตอ ชานทิง

ผมอยากไปร้านอาหารสักแห่งที่บรรยากาศครื้นเครงสนุกสนาน

I'd like a restaurant with cheerful atmosphere.

คำศัพท์

气氛 qìfèn บรรยากาศ

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6