หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับต่างชาติ ( พินอิน+อังกฤษ)

หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับต่างชาติ ( พินอิน+อังกฤษ) ราคา 850 บาทเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นสำหรับชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนภาษาจีน เนื้อหาเป็นบทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน อธิบายการออกเสียงและไวยากรณ์  https://salud-hombres.com

ส่วนที่2  บทสนทนาในชีวิตประจำวัน มีทั้งหมด 44 บทเรียน  โดยจะมีCDเพื่อช่วยฝึกฝนการออกเสียง

 ส่วนที่3 ฝึกประโยคภาษาจีนที่พบบ่อยๆ มีทั้งหมด 225 ประโยค

ส่วนที่ 4 ฝึกการอ่าน มีทั้งหมด 12 บทความ

เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติสำหรับการเริ่มเรียนภาษาจีน

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6