เกี่ยวกับเรา

        
           โลกยุคปัจจุบันกับการพัฒนาที่รวดเร็ว การติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในทางธุรกิจและด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และภาษาเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้การสื่อสารนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ ภาษาจีนเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ในโลกให้ความสำคัญ และเป็นภาษาที่มีผู้คนพูดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันธุรกิจที่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาจีนก็มีมากมายหลากหลาย พานหงบ้านจีนเป็นการรวบรวมผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาศาสตร์ทางภาษาจีน ที่คลุกคลีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาจีนมายาวนาน พร้อมที่สร้างสรรค์และแบ่งปันให้กับทุกความต้องการทางด้านภาษาจีนของท่านเป็นจริง  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ธุรกิจและงานด้านการสื่อสารของท่านสะดวกขึ้น โปรดให้ความอนุเคราะห์ไว้วางใจเราในการบริการ

Address : 789/211 ถนนนวมินทร์ 86 คลองกุม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  • teachers1
  • teachers2
  • teachers3
  • teachers4
  • teachers5
  • teachers6